TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  [X]
Nick Data Język
velu 22/03/2009 21:52:18 Plain Text

Jedynym problemem jest to, że nie mogę wł/wył połączenia sieciowego. Jestem laikiem komputerowym.
Innych problemów raczej nie zauważyłem, ale proszę o ogólne sprawdzenie loga i krótki opis jakichś niezgodności. Dziekuję

 1. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
 2. Scan saved at 22:11:29, on 2009-03-22
 3. Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
 4. MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)
 5. Boot mode: Normal
 6.  
 7. Running processes:
 8. C:\WINDOWS\System32\smss.exe
 9. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
 10. C:\WINDOWS\system32\services.exe
 11. C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
 12. C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
 13. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
 14. C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
 15. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
 16. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
 17. C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
 18. C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
 19. C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
 20. C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
 21. C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
 22. C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
 23. C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
 24. C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
 25. C:\WINDOWS\Explorer.EXE
 26. C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
 27. C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
 28. C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe
 29. C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
 30. C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe
 31. C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
 32. C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
 33. C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
 34. C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
 35. C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
 36. C:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe
 37. C:\Documents and Settings\Kubol\Pulpit\HijackThis.exe
 38.  
 39. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.comodo.com/search/
 40. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
 41. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 42. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60327
 43. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=60327
 44. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 45. R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
 46. R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60327
 47. R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=60327
 48. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
 49. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
 50. R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - (no file)
 51. O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - (no file)
 52. O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
 53. O2 - BHO: (no name) - {54415D9F-ECB5-4EA0-A6CB-7F1E7149C90A} - (no file)
 54. O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
 55. O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
 56. O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
 57. O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
 58. O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
 59. O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
 60. O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
 61. O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe"
 62. O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
 63. O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
 64. O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h
 65. O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h
 66. O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
 67. O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
 68. O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
 69. O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
 70. O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
 71. O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
 72. O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
 73. O4 - Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe
 74. O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
 75. O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
 76. O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
 77. O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
 78. O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
 79. O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
 80. O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
 81. O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe (file missing)
 82. O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe (file missing)
 83. O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
 84. O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
 85. O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
 86. O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
 87. O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
 88. O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
 89. O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab
 90. O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab
 91. O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
 92. O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1173186677078
 93. O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
 94. O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
 95. O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
 96. O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1177279922421
 97. O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
 98. O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
 99. O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
 100. O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_03) -
 101. O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_05) -
 102. O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 103. O18 - Protocol: CDS300 - {AD43AA67-6860-4531-AC8A-0E68F9CF023E} - E:\Player\__CDS2.dll (file missing)
 104. O20 - AppInit_DLLs:  c:\windows\system32\cssdll32.dll
 105. O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
 106. O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
 107. O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
 108. O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
 109. O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
 110. O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
 111. O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
 112. O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
 113. O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
 114. O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
 115. O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.tvshows.de/alf/poster/alf-po2s.jpg
 116.  
 117. --
 118. End of file - 10064 bytes
 119.